top of page
 
Algemeen

Meestal bestaat mijn aanbod uit individuele gesprekken, maar soms is de aanwezigheid van een belangrijke derde (vriend(in), partner, gezinslid, ..) aangewezen. In dat geval is hun aanwezigheid uiteraard ook een mogelijkheid.

Het is mijn taak om een veilige en vertrouwde ruimte aan te bieden waar ook moeilijke thema's besproken kunnen worden. Hieronder vindt u een greep uit de thema's en/of vragen die tijdens een gesprek aan bod kunnen komen:

Relationele moeilijkheden

Partnerrelatie, vriendschapsrelatie, relaties op het werk, gezinsrelatie, opvoedingsvragen,...

Sociaal emotionele moeilijkheden

Faalangst, sociale angst, beperkte sociale vaardigheden, slaapproblemen (piekeren), depressieve klachten, zingevingsvragen, schuldgevoelens, stressklachten,...

Moeilijkheden n.a.v. scheiding

Wat doe ik als mijn kind niet meer naar de andere ouder wenst te gaan?

Hoe herstel ik het contact tussen ouder en kind?

Hoe kunnen we als ouder goed uit elkaar gaan?

Wat als gescheiden ouders niet meer met elkaar kunnen communiceren?

Welke rol geven we het (de) kind(eren) in het scheidingsproces?

Hoe ondersteunen we het (de) kind(eren) tijdens dit proces?

Hoe nemen we onze ouderrol op na scheiding?

Wat is een goede scheidingsregeling?

...

bottom of page