top of page
 
Kennismaking

Nadat je je telefonisch of per mail hebt aangemeld, plannen we een eerste gesprek in. Tijdens dit gesprek staan we stil bij jouw verhaal, wensen, noden en behoeften. Tevens licht ik mijn manier van werken toe. Die kennismaking is een belangrijk onderdeel aangezien we in het proces samen zoeken en onderweg zijn.

Verloop

Op basis van de gestelde behoeften en wensen bespreken we de actuele situatie, waar je naartoe wil en hoe je daar kan geraken. Dit doe ik door - samen met jou - het verhaal vanuit de kennismaking uit te diepen.

Een begeleiding kan inhouden dat je je stapsgewijs anders verhoudt tot emoties en gedachten, bewuste keuzes durft maken (beslissingen nemen), zicht krijgt op wat je belangrijk vindt in het leven en zelf kan bepalen wie je wil zijn. Elke begeleiding is uniek wat maakt dat we steeds andere accenten dienen te leggen.

Functieprofiel klinisch-psycholoog.jpg
Doel

De aangeboden psychologische begeleiding heeft als (mogelijk) doel om - samen met jou - de klachten te verhelpen of de gevolgen ervan te verminderen. Ik help je inzicht te krijgen in jezelf en je problemen, zaken op een andere manier te bekijken en situaties anders aan te pakken.

bottom of page