top of page
 
Aanmelding

Contactherstel is noodzakelijk als de relatie tussen ouders dermate verstoord is dat het kind niet langer de mogelijkheid heeft om met beide ouders contact te hebben op een veilige en neutrale manier. Er kan sprake zijn van ouderverstoting, intrafamiliaal geweld, vechtscheiding of een andere gezinsproblematiek. Als het kind, bewust of onbewust, gedwongen wordt om partij te kiezen voor één van beide ouders is contactherstel noodzakelijk. Wanneer het kind partij moet kiezen, komt zijn of haar loyaliteit in het gedrang. Dit kan leiden tot spanningen die aan de basis kunnen liggen van gedrag en emotionele problemen.

Verloop

Contactherstel wordt gestart met een kennismakingsgesprek met beide ouders. Indien gewenst kan dit apart. Tijdens dit gesprek wordt er tijd gemaakt voor het verhaal en bezorgheden van beide ouders. De huidige gezinsdynamiek wordt in kaart gebracht. De moeilijkheden uit het verleden die leiden tot de breuk krijgen voorrang. Daarnaast geeft de therapeut meer toelichting bij de verdere aanpak.

Het contactherstel verloopt volgens een vaste structuur: De verblijfouder (de ouder waar het kind het meest verblijft) komt samen met het kind aan op de neutrale locatie. De ouder heeft de mogelijkheid om belangrijke info met betrekking tot het kind uit te wisselen. De verblijfouder verlaat de locatie. Het kind blijft bij de therapeut. Enige tijd na het vertrek van de verblijfouder arriveert de bezoekouder zodat beide ouders elkaar niet moeten kruisen. De therapeut bouwt het contact tussen kind en bezoekouder op. De rol van de therapeut is afhankelijk van de situatie. Dat kan gaan van een actieve deelname aan het contactherstel tot een eerder waarnemende rol aan de zijlijn. De therapeut is ten allen tijden aanwezig en bewaakt het welbevinden van het kind. Na het afgesproken contact verlaat de bezoekouder de locatie. Indien noodzakelijk kan de bezoekouder kort samenzitten met de therapeut. Nadien krijgt het kind de ruimte om eigen ervaringen te delen met de therapeut: Moeilijkheden worden besproken en in functie van een volgend bezoek aangepakt. Enige tijd na het vertrek van de bezoekouder arriveert de verblijfouder en gaat het kind of de jongere met hem of haar opnieuw naar huis.

ruzie_oudersklein.jpg
Doel

Contactherstel heeft als doel om de verschillende partijen met elkaar in dialoog te brengen. Het kind dient opnieuw de ruimte krijgen om zich loyaal op te stellen naar beide ouders.

De therapeut geeft beide ouders aanknopingspunten, oefeningen en informatie die contactname vergemakkelijken. Bovendien reikt de therapeut beide ouders handvaten aan om in de toekomst te ventileren over moeilijkheden binnen het contact zonder het kind in een conflict te brengen.

bottom of page