top of page
 
Gezinstherapie

Ook gezinnen zijn gevoelig aan de veranderingen van de tijd: Een nieuw kind wordt geboren, verhuizen, rouwen, ziekte, scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, enz. Een nieuwe uitdaging kan een gezin aansporen om samen op zoek te gaan naar een manier om zich opnieuw op elkaar af te stemmen. Een verandering kan ook spanningen, moeilijkheden of conflicten met zich meebrengen. Als die niet worden uitgesproken, bestaat de kans dat een gezin dreigt uiteen te vallen. Bovendien kunnen er naast gezinsproblemen ook individuele problemen ontstaan die onderlinge dialoog bemoeilijken.

Gezinstherapie is een middel om de veranderingen bespreekbaar te maken. Elk gezinslid krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te delen, wensen te formuleren en behoeften te uiten in functie van het omgaan met de komende veranderingen. Het gezin zal, onder leiding van een therapeut, op zoek gaan naar mogelijkheden om het evenwicht in het gezin te herstellen en versterken.

02H38213-1024x682.jpg
Verloop

De therapeut probeert te handelen vanuit een 'meerzijdige partijdigheid'. Dat wil zeggen dat hij geen partij kiest voor één of meerdere gezinsleden, hij oordeelt of beoordeelt niet over de moeilijkheden in het gezin. De therapeut voorziet wel een ruimte waarin het verhaal van elk gezinslid aan bod komt en ondersteunt het gezin in de dialoog met elkaar. Gezinstherapie heeft als doel om te luisteren en open te staan voor elkaars reacties, meningen en behoeften. Doestellingen naar waar het gezin wil groeien worden, met ondersteuning van de therapeut, opgelijst. Deze afspraken kunnen doorheen de therapie evolueren naargelang een veranderde zorgnood.

bottom of page